800.000

Tình trạng:
Mới: Một món đồ mới tinh, chưa qua sử dụng, chưa mở, không bị hư hại (kể cả đồ handmade). Xem danh sách của người bán để có toàn bộ thông tin chi tiết. Xem tất cả các định nghĩa về điều kiện Thương hiệu:
Không có nhãn hiệu
Sản phẩm được sửa đổi: Không có Kích thước: 10in.
Kiểu: Bức tượng nhỏ Chất liệu: PVC
UPC:
Không áp dụng
Mô Hình irelia
Mô Hình Irelia Sát Thủ

800.000