Showing all 6 results

Mô Hình Anime

Kid Ace, Sabo và Luffy

350.000

Mô Hình Anime

Mô hình Luffy

1.500.000

Mô Hình Anime

Mô hình Luffy Gear 2

2.800.000
Giảm giá!

Mô Hình Anime

Mô hình Luffy Gear 3

600.000 500.000
Giảm giá!
450.000 400.000
Giảm giá!
800.000 600.000